Slide Background
Strategie AV21
Záchrana a obnova krajiny
Slide Background
Vítejte na stránkách programu Záchrana a obnova krajiny, který je součástí výzkumného programu Strategie AV 21.
Slide Background
Program Záchrana a obnova krajiny je rozdělen do tří bloků sledujících jednotlivé managementové kroky, které umožňují smysluplné užívání a případnou obnovu krajiny.
Slide Background
Strategie AV21
Záchrana a obnova krajiny
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

AKTUALITY

O PROGRAMU

Velice důležitým faktorem a indikátorem kvality života je neodmyslitelně i krajina, ve které žijeme. V současné době je krajina více než kdy dřív ovlivňována narůstajícím počtem antropogenních vlivů, které svým neustálým tlakem významně ovlivňují její fungování. Program Záchrana a obnova krajiny je tvořen takovými projekty, které se snaží pochopit environmentální souvztažnosti antropogenního působení člověka na krajinu. Předmětem programu je identifikování možných budoucích hrozeb pro fungování naší krajiny, nalezení udržitelných způsobů užívání krajiny a konečně pak rozvoj metod použitelných pro obnovu poškozené krajiny. Tento soubor témat přináší ucelený komplexní soubor řešení nejpalčivějších problémů naší současné krajiny, a může přispět k dlouhodobému zajišťování ekosystémových služeb nezbytných pro fungování lidské společnosti.

celý text ...

 

Titulní foto: Mgr. Pavel Čech

„Na tématu rybožravého ledňáčka říčního jsem v minulém roce s otcem† velmi intenzivně pracoval, opravdu zcela extrémně mi pomohl s řešením aktivity. Bez jeho odborné i fyzické pomoci v terénu i při vyhodnocování sesbíraných dat by aktivita zdaleka nemohla vykazovat tolik výsledků a výstupů. Za veškerou obětavou podporu a pomoc mu patří můj veliký dík!“ Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Biologické centrum koordinuje výzkumné programy ZÁCHRANA A OBNOVA KRAJINY a VIROLOGIE A ANTIVIROVÁ TERAPIE. Zároveň se také podílí na dalších programech.

Aktuality výzkumných programů

 • Odborné exkurze do Horního Města pro studenty základních a středních škol

  V pátek 7. a v úterý 11. června 2024 proběhly odborné exkurze do Horního Města pro studenty základních a středních škol z Rýmařova a Šumperka.

 • Sonifikace islandského zemětřesení

  Na YouTube kanál Geofyzikálního ústavu AV ČR (GFÚ) jsme právě přidali první ze trojice sonifikačních skladeb: Audiovizuální skladba seismické aktivity mezi lety 2013 a 2023 v oblasti poloostrova Reykjanes na Islandu.

 • Geologický ústav – instalace prototypu systému Polishing Wizard

  Geologický ústav AV ČR (GLÚ) se stal testovacím centrem pro vývoj pokročilých senzorů pro přesné měření broušení a leštění petrologických výbrusů a nábrusů. V posledním květnovém týdnu proběhla na GLÚ návštěva finských kolegů, součástí bylo i školení a instalace prototypu systému Polishing Wizard.

 • 6. CCP konference o fenogenomice

  Letošní ročník výroční konference Českého centra pro fenogenomiku (17.-18. 9. 2024) je opět věnován tématu vzácných onemocnění a jejich terapie, se zvláštním zaměřením na experimentální modely ve výzkumu vzácných onemocnění a nekódující elementy. Účast na vědecké části konference je zdarma. Registrace bude otevřena v červenci 2024.

Obr 7
Obr 6
Obr 5
Obr 4
Obr 3
Obr 2
Obr 1
P. Petřík při výkladu v lese dětem na přírodovědném soustředění o významu cenných dřevin. Foto archiv MPČR
Exkurze ke stromům – J. Woitsch a P. Petřík. Foto T. Ježek
Exkurze ke stromům a P. Petřík demonstruje výzkumnou plochu.
V1_3
V1_2
V1_1
Foto 2b
Foto 1
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
 ]

PARTNEŘI PROJEKTU