Slide Background
Strategie AV21
Záchrana a obnova krajiny
Slide Background
Vítejte na stránkách programu Záchrana a obnova krajiny, který je součástí výzkumného programu Strategie AV 21.
Slide Background
Program Záchrana a obnova krajiny je rozdělen do tří bloků sledujících jednotlivé managementové kroky, které umožňují smysluplné užívání a případnou obnovu krajiny.
Slide Background
Strategie AV21
Záchrana a obnova krajiny
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

AKTUALITY

O PROGRAMU

Velice důležitým faktorem a indikátorem kvality života je neodmyslitelně i krajina, ve které žijeme. V současné době je krajina více než kdy dřív ovlivňována narůstajícím počtem antropogenních vlivů, které svým neustálým tlakem významně ovlivňují její fungování. Program Záchrana a obnova krajiny je tvořen takovými projekty, které se snaží pochopit environmentální souvztažnosti antropogenního působení člověka na krajinu. Předmětem programu je identifikování možných budoucích hrozeb pro fungování naší krajiny, nalezení udržitelných způsobů užívání krajiny a konečně pak rozvoj metod použitelných pro obnovu poškozené krajiny. Tento soubor témat přináší ucelený komplexní soubor řešení nejpalčivějších problémů naší současné krajiny, a může přispět k dlouhodobému zajišťování ekosystémových služeb nezbytných pro fungování lidské společnosti.

celý text ...

 

Titulní foto: Mgr. Pavel Čech

„Na tématu rybožravého ledňáčka říčního jsem v minulém roce s otcem† velmi intenzivně pracoval, opravdu zcela extrémně mi pomohl s řešením aktivity. Bez jeho odborné i fyzické pomoci v terénu i při vyhodnocování sesbíraných dat by aktivita zdaleka nemohla vykazovat tolik výsledků a výstupů. Za veškerou obětavou podporu a pomoc mu patří můj veliký dík!“ Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Biologické centrum koordinuje výzkumné programy ZÁCHRANA A OBNOVA KRAJINY a VIROLOGIE A ANTIVIROVÁ TERAPIE. Zároveň se také podílí na dalších programech.

Aktuality výzkumných programů

 • Překlad tchajwanské literatury v dialogu s nakladatelským průmyslem

  16.–18. července 2024 se v Brně uskuteční workshop „Překlad tchajwanské literatury v dialogu s nakladatelským průmyslem“. Tato akce je součástí literárního festivalu „Měsíc autorského čtení“ (dále jen MAČ), jehož specifikem je, že zve třicet jedna autorů z jedné země, aby představili svá díla veřejnosti ve čtyřech různých městech (Brno, Ostrava, Prešov, Bratislava) ve dvou zemích (Česká republika a

 • Aktuální otázky mozartovského výzkumu

  18.-19. července 2024 se opět po dvou letech uskuteční kongres „Aktuelle Fragen der Mozart-Forschung V.“, který pod záštitou předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. pořádá Ústav dějin umění AV ČR a Mozartova obec v ČR ve vile Lanna.

 • Dynamická planeta Země má nového člena – CzechGlobe

  V letošním roce se program Strategie AV21 „Dynamická planeta Země“ rozšířil o nového člena – Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny bude v rámci Strategie realizovat dílčí projekt, zaměřený na problematiku přívalových povodní v podmínkách environmentální změny, jehož součástí je mj. aplikace metod bezpilotního leteckého systému (UAS) a pozemního laserového skenování k vyhodnocení detailních topografických změn území postiženého přívalovými jevy a identifikaci probíhajících hydrogeomorfních procesů.

 • Přednáška k výročí 140 let od založení školy SUPŠSK Hořice

  V rámci programu oslav výročí založení střední uměleckoprůmyslové školy sochařská a kamenická, Hořice byli 20.6 přizvání odborníci, kteří zde představili různá témata. Mgr. Kristýna Schuchová, Ph.D. proslovila příspěvek „Z minulosti do současnosti: příběh jílové břidlice“. Studenti se tak seznámili s historií a s tím, jak se jílová břidlice zpracovávala a k čemu se používala.

Obr 7
Obr 6
Obr 5
Obr 4
Obr 3
Obr 2
Obr 1
P. Petřík při výkladu v lese dětem na přírodovědném soustředění o významu cenných dřevin. Foto archiv MPČR
Exkurze ke stromům – J. Woitsch a P. Petřík. Foto T. Ježek
Exkurze ke stromům a P. Petřík demonstruje výzkumnou plochu.
V1_3
V1_2
V1_1
Foto 2b
Foto 1
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
 ]

PARTNEŘI PROJEKTU